İptal Ve İade Politikası

BAL OTEL İPTAL ve İADE POLİTİKASI

Yapılan ödemenin tamamı,Müşterinin iptal talebini Otel’e giriş tarihinden 5 ( beş ) gün önce  Otel’e iletmesi halinde yapmış olduğu ödeme,bu talebini takip eden 30 (Otuz) iş günü içinde Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek kendisine iade edilecektir.

 İptal talebi,Müşterinin Otel’e giriş tarihinden 5 günden erken bir tarihte yapıldığı durumda, Müşteriden alınan konaklama ücretinin tamamının iadesi mümkün olmayacaktır ve müşteri bu tutarı otele cezai şart olarak ödediğini geri dönülemez olarak kabul ve beyan etmiştir. İş bu sözleşme gereğince Müşterinin ödeyeceği cezai şart ve diğer tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde müşteri yürürlükteki katma değer vergisini ödemek mecburiyetindedir.

 Rezervasyon kaydı sırasında, Kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Müşterinin kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına otel tarafından geri yatırılacaktır.

Tüm iade işlemlerinde,Otel tarafından komisyon,vergi,v.b. masraflar düşülerek Müşteri’ye iade edilecektir.